PISALI O IBS I FILMOWALI…

W połowie października na odcinku brzegu Odry od Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury do Nadzoru Wodnego przeprowadzono montaż mobilnej zapory wodnej. Takie zabezpieczenia zdały już egzamin w wielu kryzysowych sytuacjach, potwierdzając swą skuteczność i niezawodność. Znalazły już zastosowanie w wielu miastach Polski i Europy, skutecznie chroniąc zagrożone obszary przed zagrożeniem jakie niesie powódź.
Klasyczne wały budowane z worków z piaskiem wymagają dużego nakładu sił pracy ludzkiej i często okazują się nieskutecznym jednorazowym rozwiązaniem. Mobilne Systemy Ochrony Przeciwpowodziowej są nieporównywalnie szybciej montowanym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Do tego są systemem wielorazowego użytku.
Montaż takiej bariery następuje z chwilą wystąpienia zagrożenia zalaniem. Mieszkańców możemy uspokoić, u nas zagrożenia żadnego nie ma, a montaż miał jedynie na celu sprawdzenie techniczne zapory, określenie czasu jaki potrzeba na jej montaż i sprawdzenie współdziałania służb przy jej montażu.
Całkowita długość zapory wynosi 360 metrów. Składają się na nią 74 słupy pośrednie o wysokości od 150 do 170 cm oraz 6 słupów narożnych. Przy montażu zapory pracowało 10 strażaków z OSP, 6 pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i 8 pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Ćwiczebny montaż był trzecim montażem zapory. Pierwszy – montaż odbiorowy odbył w grudniu 2011 roku, a drugi montaż zapory był zaprezentowany mieszkańcom latem 2012 roku. Tym razem montaż mobilnej zapory przeciwpowodziowej zajął około 5 godzin.
Zapora ma zabezpieczyć miasto przed ewentualną powodzią porównywalną z tą z 1997 roku. Ale miejmy nadzieję, że użycie zapory jeszcze długo nie będzie konieczne, a jedynie będzie ona prezentowana w ramach ćwiczeń.
(za: www.brzegdolny.pl – Serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym)

brzeg