Ochrona przeciwpowodziowa obiektów

Indywidualne zabezpieczenie budynku to często jedyna możliwość powstrzymania wody przed wdarciem się jej do wnętrza i wyrządzeniem większych strat poprzez zalanie. Wodę powstrzymuje się poprzez szczelne zamknięcie otworów drzwiowych, okiennych, technicznych przy pomocy systemu belkowego lub za pomocą szczelnych klap.

System belkowy

System, podobnie jak pionowy system zabezpieczenia przeciwpowodziowego, składa się ze słupów końcowych, belek zaporowych oraz uszczelki. Słupy montowane są w ościeżnicy, przed ościeżnicą lub we wnęce. Między słupy poziomo zakłada się belki zaporowe, budując w ten sposób szczelną ochronę przed wodą. Całkowitą szczelność zapewnia uszczelka, która znajduje się pomiędzy gruntem a pierwszą belką zaporową. Dzięki elastycznemu materiałowi, z którego jest wykonana, niweluje nierówności do 15 mm i dokładnie przylega do podłoża.

budynek_woda  budynek_bariera

 

Klapy i płyty

W ofercie znajdują się różnej wielkości klapy oraz płyty do uszczelniania okien piwnicznych. Mogą one być zamontowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku w wymiarach w pełni zakrywających cały otwór w ścianie. Rama przy klapie jest uszczelniona przy pomocy specjalnie ukształtowanej uszczelki odpornej na trudne warunki. Klapa może być otwierana w kierunku na prawo lub na lewo, dzięki czemu nie blokuje ona funkcji okna.

okienka z klapami