Korzyści

Zniszczenia spowodowane przez wodę są zazwyczaj ogromne, a ich usuwanie trwa miesiącami. Dlatego warto zabezpieczyć mienie na wypadek powodzi i zaoszczędzić wielokrotnie większe kwoty, niż te, przeznaczone na usuwanie skutków żywiołu.

IBS folder 1 PL  Najwyższa jakość sprawdzona wielokrotnie w walce z żywiołem na całym świecie
k1 Lekkie i wytrzymałe belki aluminiowe
k2 Bardzo szybki montaż -2 osoby
k3 Mobilność oraz łatwość składowania
k4 Wysoka odporność na obciążenia dynamiczne wywołane naporem wody
k7 Idealne dopasowanie i niewielka ilość elementów składowych systemu wyklucza pomyłki podczas montażu

Kto korzysta z systemów IBS?

miasto
SAMORZĄDY

Coraz częściej walka z żywiołem przenosi się z wałów przeciwpowodziowych do biur projektowych, gdzie tworzy się skuteczne plany wzmocnienia istniejących wałów przeciwpowodziowych. Taki tok myślenia pozwala ochronić obszary mieszkalne, zabytki oraz infrastrukturę przed zniszczeniem przez powódź.

fabryka
ZAKŁADY PRODUKCYJNE

Zastosowanie szczelnych barier przemysłowych jest nieodzowne w zakładach produkcyjnych lub magazynach, gdzie prawdopodobne jest ryzyko skażenia środowiska poprzez niekontrolowany wyciek substancji szkodliwych. Zabezpieczenia całkowicie eliminują zagrożenie dzięki pełnej szczelności.

domek
WŁAŚCICIELE OBIEKTÓW MIESZKALNYCH I HANDLOWYCH

W obliczu coraz częściej występujących powodzi warto odpowiednio wcześniej zainwestować w środki pozwalające na skuteczne zabezpieczenie budynków mieszkalnych. Dzięki szczelnym systemom barierowym, klapom bądź płytom, można powstrzymać wodę wdzierającą się do wnętrza budynku.

obiekt_wodny
ELEKTROWNIE, OCZYSZCZALNIE, PRZEPOMPOWNIE

Szandory są typowym zamknięciem remontowym zabezpieczającym obiekt lub urządzenie przed zalaniem w okresie prowadzonych prac naprawczych. Oferowane zamknięcia są bezpieczne i zapewniają pełną szczelność.