Zabezpieczenie przed powodzią

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe IBS są profesjonalnym i skutecznym sposobem na walkę z podtopieniami. Zalewane garaże, piwnice, domy są zmorą przy każdym powracającym nawalnym deszczu. Bądź przygotowany!

UWAGA!

Firma Pietrucha International Sp. z o.o. od maja 2015 jest wyłącznym dystrybutorem mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowej IBS.

Manager produktu

Paweł Walenciejczyk
  507 102 782
p.walenciejczyk@pietrucha.pl

Terenowa ochrona przeciwpowodziowa

W ostatnich latach nastąpił wzrost częstotliwości występowania powodzi przy jednoczesnym zmniejszeniu ich przewidywalności. Straty przez nie powodowane są wysokie i wiążą się z utrudnieniami w czasie późniejszej odbudowy. Systemy przeciwpowodziowe IBS umożliwia zmniejszenie, a nawet uniknięcie kosztów usuwania skutków powodzi.

Zamiast rozwiązań improwizowanych, jak worki z piaskiem, zapory z drewna itp. w dobie rozwijającego się postępu technologicznego, dobrze jest pomyśleć nad nowoczesnymi rozwiązaniami. Specjalistyczne zapora może być stosowana zarówno jako ściana, zamknięcie bram, drzwi, okien, jak i innych miejsc. Jej główną zaletą jest bardzo szybki montaż podczas alarmu powodziowego. Ekipa składająca się z 2 mężczyzn jest w stanie do 10 min zmontować do pełnej wysokości bramę przeciwpowodziową o powierzchni ok. 4 m2.

Odpowiednie zabezpieczenia przeciwpowodziowe pozwalają na skuteczną ochronę terenów miejskich, domów i mieszkań czy sklepów. Lekkie i mobilne zapory sprawdzają się w różnych, nawet najtrudniejszych sytuacjach, są bardzo odporne na napór wody, a niewielka ilość elementów składowych pozwala uniknąć błędów montażowych. Oferujemy skuteczne zapory przeciwpowodziowe dla Klientów prywatnych, samorządów, przemysłu czy elektrowni.

Ściana przeciwpowodziowa

System pionowy

Zabezpieczenie obszarów miejskich

Mobilny system przeciwpowodziowy jest odpowiedzią inżynierów na częste zagrożenie powodziowe. Stosuje się je dla obszarów miejskich.

Zabezpieczenie domu przed powodzią

System pionowy

Zabezpieczenie obiektu

System zabezpiecza przed powodzią obiekty mieszkalne, sklepy, zakłady pracy dzięki uszczelnieniu drzwi, okien oraz bram.

Zamknięcie remontowe

System pionowy

Zamknięcie remontowe

Przegrody do zastosowania między innymi na elektrowniach wodnych, śluzach, jazach, oczyszczalniach czy przepompowaniach ścieków.

Zamknięcie remontowe

System pionowy

Szczelne bariery przemysłowe

Przemysłowe bariery zabezpieczające przed dostaniem się niebezpiecznych substancji do środowiska naturalnego w wyniku pożaru bądź awarii w halach magazynowych.

Ściana przeciwpowodziowa

System pionowy

System ukośny

System zabezpieczeń przed katastrofą czyli K-System nie wymaga  żadnego przygotowania konstrukcyjnego i może być stosowany elastycznie w różnych miejscach w zależności od potrzeby.