Zamknięcie remontowe na pochylni Całuny

Kanał Elbląski to najdłuższy kanał żeglowny w Polsce. Jego długość wynosi 83,3 km, z czego 43,82 km to kanał sztuczny, a 39,48 km – jeziora. Całkowita długość kanału z odgałęzieniami wynosi 144,3 km. Przy budowie Kanału Elbląskiego wykorzystano jeziora leżące na różnych wysokościach między Ostródą i Zalewem Wiślanym. Różnica poziomów sięga 100 m. Unikatem na skalę europejską jest 5 pochylni, którymi zastąpiono śluzy. Statek wpływa na specjalną platformę, a następnie po szynach przetacza się na drugą stronę wzniesienia. Projektantem i realizatorem Kanału był Georg Jacob Steenke, który przyjął zlecenie Fryderyka II, pragnącego połączyć szlakiem żeglownym Prusy Wschodnie z Bałtykiem. Podczas robót hydrotechnicznych wyrównywano poziomy wód w zbiornikach na trasie kanału. Obniżono poziomy luster wody do poziomu Jezioraka (99,5 m n.p.m.). Takie działania były przyczyną obniżenia poziomu wód kilku jezior nawet o ponad pięć metrów.

resize_DSC_4991

Z przyjemnością informujemy, że firma Pietrucha International dostarczyła zamknięcie remontowe firmy IBS po obu stronach filaru kół linowych w ramach programu „Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny”

Dane techniczne:

Wysokość zabezpieczenia – 3,60 m
Szerokość zamknięcia – 3,65 m
Belki zaporowe typ 150×225-5.0