Wszystkie wpisy, których autorem jest biuro@pietrucha.pl

Zabezpieczenie GPZ stacji elektroenergetycznej w Nowym Dworze Gdańskim

Przez centrum Nowego Dworu Gdańsku płynie niewielka rzeka Tuga. Niestety  wskutek podnoszenia się stanu wody w morzu występuje na niej zjawisko tzw. cofki, co powoduje powodzie i podtopienia. Szczególnie wrażliwa na wodę jest infrastruktura sieci energetycznej, dlatego zaistniała potrzeba zabezpieczenia najbardziej narażonych na podtopienie punktów.

Główny inwestor – firma Energa – zrealizowała program „Modernizacja stacji 110/15kV GPZ Nowy Dwór Gdański” w zaproponowanej przez Firmę Pietrucha formie mobilnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych IBS. Zabezpieczenie o wysokości 1,65m i łącznej długości 57m całkowicie eliminuje zagrożenia ze strony rzeki.

W Bydgoszczy uczą się na błędach.

Zalania, które po nawalnych deszczach błyskawicznie podtapiały Galerię Handlową Outlet Center w Białymstoku zmusiły  zarządcę budynku do bezwzględnego rozwiązania problemu. Woda całkowicie wyłączała Galerię z funkcjonowania i powodowała duże straty. Szczególnie narażone na działanie wody były nisko położone pomieszczenia trafostacji oraz rozdzielni.

Podjęto decyzję o zamontowaniu mobilnego sytemu przeciwpowodziowego IBS, który dostarczyła firma Pietrucha.  Składa się on z 6 zamknięć zabezpieczających o wysokości 600mm.

 

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Muzeum II Wojny Światowej

Jednym z największych projektów zrealizowanych przez firmę Pietrucha jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Trasę zapory poprowadzono po zewnętrznym obrysie obiektu tak, że tworzy ona pierścień o długości całkowitej 501,63 m.

Celem zastosowania zapory przeciwpowodziowej jest zabezpieczenie przed powierzchniowymi wodami powodziowymi terenu muzeum.

W warunkach normalnych, na co dzień, system zamknięć przeciwpowodziowych tworzą płyty kotwiące osadzone na równi z otaczającym terenem, a więc są niemal niewidoczne. Pozostałe elementy systemu (słupy oraz belki) są montowane są tylko na czas zagrożenia powodziowego.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na poznańskim AWF

Budynek AWF w Poznaniu latem był zalewany przez wodę z nawalnych deszczy występujących w okresie letnim. Uciążliwe remonty oraz wyrządzane cyklicznie szkody zmusiły zarządcę budynku do skutecznego działania. Zamontowane przez firmę Pietrucha mobilne systemy zabezpieczenia przeciwpowodziowego IBS całkowicie rozwiązały problem.

Na specjalne życzenie klienta przygotowaliśmy słupki końcowe w kolorze stolarki drzwiowej:  biały RAL 9003  oraz grafitowy RAL 9007.

Ilość zamknięć przeciwpowodziowych – 9 szt.

Wysokość zapór : 400mm , 600mm , 800mm

Uzupełnienie korpusu wału w miejscowości Kaniów

W dniu 27 września 2016  w miejscowości Kaniów niedaleko Krakowa odbył się próbny  montaż mobilnego systemu ochrony przeciwpowodziowej IBS. Jest to zapora jednoprzęsłowa o wysokości 900mm i szerokości 7150mm.

Zamknięcie przeciwpowodziowe stanowi element inwestycji o nazwie”  „Uzupełnienie korpusu wału w km 0+879,11 prawego wału rz. Wisły w m. Kaniów”.  W próbie uczestniczyli przedstawiciele Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z Katowic,  Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Policji.