W Bydgoszczy uczą się na błędach.

Zalania, które po nawalnych deszczach błyskawicznie podtapiały Galerię Handlową Outlet Center w Białymstoku zmusiły  zarządcę budynku do bezwzględnego rozwiązania problemu. Woda całkowicie wyłączała Galerię z funkcjonowania i powodowała duże straty. Szczególnie narażone na działanie wody były nisko położone pomieszczenia trafostacji oraz rozdzielni.

Podjęto decyzję o zamontowaniu mobilnego sytemu przeciwpowodziowego IBS, który dostarczyła firma Pietrucha.  Składa się on z 6 zamknięć zabezpieczających o wysokości 600mm.