Zabezpieczenie GPZ stacji elektroenergetycznej w Nowym Dworze Gdańskim

Przez centrum Nowego Dworu Gdańsku płynie niewielka rzeka Tuga. Niestety  wskutek podnoszenia się stanu wody w morzu występuje na niej zjawisko tzw. cofki, co powoduje powodzie i podtopienia. Szczególnie wrażliwa na wodę jest infrastruktura sieci energetycznej, dlatego zaistniała potrzeba zabezpieczenia najbardziej narażonych na podtopienie punktów.

Główny inwestor – firma Energa – zrealizowała program „Modernizacja stacji 110/15kV GPZ Nowy Dwór Gdański” w zaproponowanej przez Firmę Pietrucha formie mobilnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych IBS. Zabezpieczenie o wysokości 1,65m i łącznej długości 57m całkowicie eliminuje zagrożenia ze strony rzeki.