Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Muzeum II Wojny Światowej

Jednym z największych projektów zrealizowanych przez firmę Pietrucha jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Trasę zapory poprowadzono po zewnętrznym obrysie obiektu tak, że tworzy ona pierścień o długości całkowitej 501,63 m.

Celem zastosowania zapory przeciwpowodziowej jest zabezpieczenie przed powierzchniowymi wodami powodziowymi terenu muzeum.

W warunkach normalnych, na co dzień, system zamknięć przeciwpowodziowych tworzą płyty kotwiące osadzone na równi z otaczającym terenem, a więc są niemal niewidoczne. Pozostałe elementy systemu (słupy oraz belki) są montowane są tylko na czas zagrożenia powodziowego.